+46 705 566614

    • Svenska

Kunder och Projekt

I mer än 15 år har vi specialiserat oss på sälj- och ledarskapsutbildningar inom MedTech. Tillsammans med Line Managers & Clinical Specialists har vi utvecklat en rad kraftfulla träningsprogram, väl dokumenterat via kunder och referenser.

Med hjälp av NLP-träningsmetoder, tillsammans med Coachning och sälj- och ledarskapsutbildningar inspirerar vi och utmanar deltagarna. Det är dessa deltagare som nu är våra kunder och referenser.

Läs nedan om några av våra större uppdrag från utländska kunder och referenser i Storbritannien, Benelux och Skandinavien.

Kunder

Abbott Coronary & Absorb
Abbott EndoVascular
Abbott Marketing UK & Brussels
Abbott Vascular Structural Heart
Amesto Danmark
Amesto Sverige
Arbetslivsresurs Uppsala
Argon Medical Devices
Best Western
Burger King Copenhagen Airport
Comwell Middelfart
ConferenceCare
Coop Kvickly
DMC Denmark
DMC Norway
Edwards LifeScience
Euler Hermes

First Hotels
Gavnø Castle
Helen Lucca
HelpaHead
Hindsgavl Castle
HMSHost Denmark
Katsorsaavik Nuuk
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Københavns Kommune
Københavns Kulturcenter
L’Oreal Professionel
Mentorforeningen Middelfart
Middelfart Kommune
Mødrehjælpen (NGO)
NIS (Nordic Insurance Software)
Næstved Turisme A/S

PBN Medicals
Q8 Denmark A/S
Rigshospitalet
Roskilde Tekniske Skole
Severin Kursuscenter
Sjeldani Boligadministration
Sportmaster
Starbucks Copenhagen Airport
Statens Teaterskole
Strøm Store Hellerup
Top Danmark Forsikring
Trio Arkitekter A/S
Uppsala Kommun
Vejle Kommune
Velux
Vestas Wind System A/S
Århus Vand

Referenser

anneli wiklund abbott

Division Manageren om
COACHNING & LEDARSKAP

thomas monby abbott

Divisions Manageren om
AVANCERAD SÄLJ PERFORMANCE

gisela rapp

Säljchefen om
LEDARSKAP & UTVECKLING

kjersti andreassen referens

Territory Manageren om
COACHNING

paul hodge abbott

Division Manageren om
LEDARUTVECKLING

martin drescher referens

General Manageren om
MERSÄLJ & UPPSÄLJ

Stora Projekt

projekt abbott

Avancerad Sälj Performance, Medical Industry

2013 – 2020:   Köpenhamn, Stockholm, London, Birmingham, Bruxelles & Zurich

Vi arbetar tillsammans med chefer och medarbetare för att förbättra och effektivisera tidsplanering, kundrelationer och presentationer inför kund och personal.

Genom att öka förväntningarna på deras prestationer och fokusera på att presentationer är en av de kraftfullaste och effektivaste verktyg när det gäller att påverka kunden. Vi stödjer teamen i att hela tiden förbättra sina prestationer.  Fokus ligger på kvalitet och mindre på kvantitet, detta gör att deltagarna får mer tid att arbeta med sin personliga utveckling.

Genom att använda exempel från ”verkligheten” för att lättare kunna fokusera på ett slutgiltigt resultat. Detta framkommer också tydligt under, kunder och referenser.

Referens från Division Manager Paul Hodge

”Arenaplus tillvägagångssätt skiljer sig från alla andra utbildningsföretag jag hittills har arbetat med. De investerar tid på att sitta ned och tillsammans med mig skräddarsy ett utbildningsprogram som passar mina affärsbehov, snarare än att försöka anpassa mina affärsbehov till ett förproduserat utbildningsprogram. Utbildningen, ”person profiler” är mycket fokuserad och enkel att förstås direkt av teamet. Kunskapen används för att bättre kunna kommunicera med våra kunder och förstå deras önskemål. Kurserna har varit mycket engagerade, något vi direkt kan överföra till våra kunder. Jag har haft nöjet att arbeta med Arenaplus sedan 2013 och jag rekommenderar dem verkligen.”

projekt hms

Mersälj & Tillägssälj, Retail Industri

2009 – 2012:  Köpenhamn

Skräddarsydd Kommunikations & Säljträning. Kurs för 130 anställda på Kastrups flygplats.( bl.a Starbucks & Burger King)

Företaget HMS Danmark har ca 1 minut att genomföra ett personligt kundmöte. De skall skapa en bättre personlig kontakt, detta för att få kunden att återkomma. Personalen har också till uppgift att utföra mersälj trots att tiden är knapp.

Resultatet blev en annorlunda syn på hanteringen av de “snabba” kunderna, detta både till kundens och företagets fördel. Försäljningen steg med mer än 5% per kund i jämförelse med samma period året innan.

Referens från HR Manager Karin Westrup

”Eftersom vi erbjuder mat och dricka på Köpenhamns Flygplats önskade vi att stärka vår försäljning samtidigt med att vi gav våra anställda möjlighet till personlig utveckling och förbättra den interna kommunikationen. I Arenaplus fann vi en samarbetspartner, som var intresserad av att bygga upp träningsprogram som exakt passade våra behov.
Vi upplever träningsprogrammet som en succé, totalt 75 medarbetare från alla nivåer och funktioner har fram tills nu genomgått träningen. Inte nog med att vi tillsammans har fått ny kunskap, vi har också fått ett gemensamt ordförråd och vi har haft många gemensamma upplevelser.
Vi har fått ett skräddarsytt kursförlopp. Där det med säkerhet, lyhördhet och omsorg har tagits hänsyn just till oss. Kommunikationen med Caj och Linda är tät och spontan och det har varit möjligt att korrigera omgående om det har varit mindre saker, som skulle justeras. Programmet har därför påverkat vår verksamhet annorlunda och bättre än om vi hade anmält våra medarbetar en til en färdig kurs ute på stan.
Vi önskar fortsätta samarbetet med Arenaplus – det ger goda resultat.

projekt rigshospitalet

Servicekurs, Hospital Industri

2012 & 2014:  Köpenhamn

40 nyckelmedarbetare från Rikshospitalets Serviceavdelning genomförde 6 stycken kursdagar, fokus var på kommunikation, service och samarbete.
Målet var att skapa en gemensam serviceupplevelse för de som använder sig av Rikshospitalets icke-kliniska avdelningen.

Innan kursstarten genomfördes individuella samtal med ledarna för respektive avdelning. Dels för att få en inblick I de utmaningar som personalen har, men också för att få kunskap om hur samarbetet intern ser ut.
Under kursen lyckades vi tillsammans med deltagarna att öka medvetenheten om hur viktig deras kontakt med andra avdelningar och externa besökare är.

Referens från Servicechef Lars Kristiansen

”Arenaplus” har precis genomfört kursen Vårt arbete andras trivsel för 40 anställda i Rigshoptalets Service avdelning. Kursen har givit deltagarna kunskap om sig själv i förhållande till personlighetsprofiler, kommunikationsfärdigheter, kroppsspråk och har givit oss många användbara verktyg. ALLA har varit mycket nöjda med kursen och vi har verkligen fått något med i ryggsäcken. Linda och Caj uppträder mycket engagerat och är mycket kompetenta som undervisare. Vi glädjer os still nästa gång”

projekt first hotels

Tribe Academy, Hotel Industri

2016 & 2017:  Köpenhamn & Göteborg

Skräddarsydd utbildning innehållande personlighetsprofiler, ledarstilar & presentationsteknik for 12 hotelldirektörer från i Norden.

Under utbildningen lades vikten på hur man genom anpassa sitt sätt att kommunicera med både medarbetare och kunder på ett effektivare sätt kan få igenom sitt budskap och styra organisationen i önskad riktning. Ytterligare ett resultat var att ansvariga chefer blev medvetna hur kraftfullt verktyg en presentation är. Detta övades särskilt för att stärka ledarskapet.

Resultatet blev att många av hotelldirektörerna frångick de standardförfarande man hade för presentationer och arbetsledning, man tryckte mer på att budskapet skulle gå igenom och motivera arbetstagarna till ökade prestationer.

projekt middelfart

EU Projekt Kommun

2004 & 2006:  Middelfart, Ejby & Nørre Aaby

600 deltagare från 80 organisationer från 3 kommuner deltog på en 6-dagars utbildning. Det övergripande målet med hela utbildningsprojektet var att utveckla den enskilde medarbetarens kompetens och identitet med syfte att få dessa personer att kvarstanna på arbetsmarknaden och/eller öka möjligheten för nya arbeten eller avancemang.

Projektets målgrupp:
Anställda med ingen eller kortvarig utbildning (primärt inom handel, service och turism) som generellt inte har haft möjlighet att förbättra sin kompetens genom utbildning. Ledare och mellanchefer i de verksamheter där huvudmålgruppen är anställda. Denna grupp hade efter avslutat deltagande i utbildning till uppgift att stärka och vidareutveckla de anställdas nyvunna kunskap.

anmäl dig här