+46 705 566614

    • Svenska

ArenaPlus

Kurser Coachning Rådgivning i Uppsala

Våra Kurser Coachning Rådgivning i Uppsala inspirerar och motiverer människor till att nå nya höjder inom personlig utveckling.

Genom dessa metoder säkrar vi att våra deltagare finner motivation och presterar bättre. Vi skapar möjligheter och använder ideer som först provas i en ”simulator” sedan i skarpt läge inom försäljning, ledarskap, konfliktlösning mm.

Coachning

Om du slutar att bli bättre, slutar du också att vara bra, därför arbetar vi ständigt med att bli bättre och skapa en bas för dig att också bli det.

Kurser

Vi arbetar med flera ämnen du kan komma att ha stor nytta av, ledarskapsutveckling, presentationsteknik, konflikthantering och säljträning. Effektiv kommunikation är ett genomgående tema i våra kurser och under vår coachning.

Rådgivning

Genom att hitta grunden till problemet blir du mer klarsynt. Du guidas därför genom processen från en position som ger dig en annan och helt ny vinkel på dina utmaningar.

caj nyman 3

Kontakta Caj Nyman
+46 705 566614 eller caj@arenaplus.se

Låt oss samarbete

Vi har många års erfarenhet med Kurser Coachning Rådgivning i Uppsala. Feedback från våra kunder visar att vi lyckas skapa tränings- och utvecklingsprogram som passar individen och som också tillgodoser företagets behov av tillväxt.

Vi har en dokumenterad historia av att stödja och hjälpa ledare och team att nå specifika mål. Vår affärsframgång har byggts på att identifiera individens färdigheter och kombinera dessa färdigheter med det verkliga målet.

Skräddarsydd utbildning, coaching och facilitering är några av de metoder vi använder för att säkerställa höga prestanda för våra kunder inom TEAMUTVECKLINGLEDARUTVECKLINGKONFLIKTHANTERING & COACHING

kunder och projekt arenaplus

Kunder & Cases

Återkoppling från våra kunder visar att vi genom Buisness Coachning & LEDARSKAPSUTVECKLING skapar hållbara resultat tillsammans.

Vi har en gedigen meritlista av att hjälpa ledare och team att nå specifika och förutbestämda mål.

Vår succé grundar sig på två saker:
1) Identifiera individens kompetens
2) Sammanföra ovan med företagets mål
Skräddarsydda kurser, coachning & rådgivning är några av de metoder vi använder för att försäkra oss om bra resultat inom TEAMUTVECKLING –  LEDARSKAPSUTVECKLINGKONFLIKTLÖSNINGSPARRING & COACHNING
anmäl dig här

Caj Nyman & Linda Bech

Som team har vi 36 års erfarenhet av kurser, coachning, ledarskapsutveckling och teamutveckling.

Vi har en dokumenterad erfarenhet av hur man inspirerar, stödjer och motiverar människor att, inte bara nå sitt mål, utan också överträffa dem.

Vi gör dette genom att använda principerna i NLP.  Ett stort arbete läggs ner på att identifiera och stödja individens önskemål av utveckling.

 

Läs mer om Kurser Coachning Rådgivning i Uppsala här:

Coachning Privat
Coachning Företag
Aktuella kurser
Rådgivning