+46 705 566614

    • Svenska
Från kilskrift till emoji

Från kilskrift till emoji

Eftersom vi inte, förutom att följa allmänna råd från smittskydds institutet, kan påverka den rådande situationen gäller det att ”gilla läget”.
Inte så lätt alla gånger eftersom det innebär att man tvingas ändra vanor och klarar sig utan de som man tidigare uppskattade.
Vi arbetar hårt med att styra våra tankar, det kräver beslutsamhet, bra redskap och fokus.

Att byta perspektiv i coronatider

Att byta perspektiv i coronatider

Eftersom vi inte, förutom att följa allmänna råd från smittskydds institutet, kan påverka den rådande situationen gäller det att ”gilla läget”.
Inte så lätt alla gånger eftersom det innebär att man tvingas ändra vanor och klarar sig utan de som man tidigare uppskattade.
Vi arbetar hårt med att styra våra tankar, det kräver beslutsamhet, bra redskap och fokus.

4 faktorer för att hitta en bra coach

4 faktorer för att hitta en bra coach

Kanske är det lika svårt att hitta en coach som passar dig, som att hitta kärlek på Tinder?
Det är lätt att förstå att det är på de viset eftersom man inte på förhand kan känna till de som vi kallar ”generella faktorer”.
Vad är då de generella faktorerna när det gäller coachning, (tänk gärna i termer av en Tinderdejt) dvs de som inte går att veta på förhand, allmänt gällande och dessutom är svåra att mäta?