+46 705 566614

    • Svenska
Division Manager Thomas Monby

MedTech Industry

“När jag letade efter extern inspiration och ideer hittade jag ArenaPlus som  kunde bidra med kurser och teambuilding, fast på ett nytt och annorlunda sätt. Affärscoachingen för teammedlemmarna har fungerat riktigt bra, eftersom den har täckt både de professionella och privata området. Detta har resulterat i en förbättring av de teamet har presterarat, det har även stöttat mina ledningsinitiativ. Genom ArenaPlus har vi fått ett mer homogent team där en balans mellan arbete och fritid varit i fokus, detta har i sin tur bidragit positivt till intäkterna för vår verksamhet. ArenaPlus har varit en viktig byggsten i detta arbete”.

Calender 08, augusti 2018 categoryUncategorized