+46 705 566614

    • Svenska
Territory Manager Kjersti Andreassen

MedTech Industry

“I arbetet med ArenaPlus har jag lärt mig mycket om mig själv och hur kontakten med andra fungerar.  Jag har också lärt mig vikten av att använda olika tillvägagångssätt, detta har utvecklat min kommunikation till kunder, kollegor och ledning. ArenaPlus har gett mig verktyg för hur jag ska kunna planera och strukturera mina kundmöten bättre,  ett sätt som visat sig vara mycket effektivt”.

 

Calender 09, juli 2016 categoryUncategorized