+46 705 566614

    • Svenska
Division Manager Anneli Wiklund

MedTech Industry

Jag kan varmt rekommendera Arenaplus som en professionell partner inom ledarskapsutveckling. Den coaching jag har erfarit har visat på en stark känsla för en balans mellan stöttning och att utmana i olika situationer. Det har stärkt mig som ledare och att fått mig att hitta riktningen kring de stora och svåra frågorna.

Coachingen har gett mig nya perspektiv och fått mig att se behoven tydligare. Det har bidragit till att skapa en skarpare strategi framåtriktat. Resultaten är tydliga och investeringen är väl värt för mig, mina medarbetare och för företaget.

Calender 20, december 2020 categoryUncategorized