+46 705 566614

    • Svenska
projekt rigshospitalet

Vi har verktygen som ger förståelse för andras beteende och vad som motiverar dem att agera som de gör.

Kunskapen om detta gör det möjligt att komma in i deras värld samt därefter leda dem i önskad riktning. Resultatet av detta blir starkare relationer och kortare väg till målet. Det ger större förståelse och motivation samt lust till att förbättra sina egna kommunikationsfärdigheter.

Vi tar pulsen på personprofilerna i TEAMET, LEDARSKAPET, KONFLIKTEN och FÖRSÄLJNINGEN.

Personprofilerna hjälper dig att förstå!

Stärk Teamet

Vi tar med dig och ditt team på en inspirerande och motiverande resa in i förståelsen för varför vi människor reagerar olika på intryck.

Resultatet brukar bli glädje, motivation och lust till att göra de där lilla extra.

Personprofilerna är ett bra verktyg för att sammansätta grupper och få dem effektiva.

 

– Vilka kompetenser har de olika profilerna?

– Hur samarbetar de?

– Var ligger hos de olika profilernas kompetens?

 

Profilerna ger dig också en god insikt i vilka kanaler som är mest effektiva när vi kommunicera med respektive profil, även hur man kan öka interaktionen mellan dem. Vi får också en förklaring på varför vi ibland inte förstår oss på kunden, kollegan eller chefen.

Det är ett konkret verktyg som skapar resultat och goda möjligheter för en beteendeförändring.

Stärk Ledarskapet

När du kan förutse hur dina medarbetare kommer att reagera, kan du lättare leda dem i den riktning du önskar.

Tar du dessutom utgångspunkt i var de befinner mentalt sig har du bättre chanser att styra och leda.

Insikt i profilerna ökar din förståelse och kunskap för dina medarbetare. Detta ger i sin tur en bättre och stabilare relation till hela ditt team.

Genom att använda Plusprofilerna i ditt ledarskap ger du ny energi till både organisationen och teamet.

Fokus kommer att riktas mot att uppnå gemensamma mål, istället för att fokusera på olösliga problem, återkommande frågor samt saker som inte går att styra över.

Trygg i konflikten

När du använder dig av personprofilerna i förbindelse med konflikter kan du lättare behandla missförstånd och agera konstruktivt.

Ditt intresse för att lyssna och på så sätt förstå motparten, kan vara avgörande för hur du väljer att kommunicera.

Genom att få en övergripande bild av vad konflikten gäller, blir det lättare att fokusera på uppgifter och mål.

 

Några av de metoder vi använder tillsammans med personprofilerna är;

-Transaktionsanalysen, en modell för hur man kommunicerar.

-3 världar, ökar förmågan och förståelsen för att se vilken verklighet andra befinner sig i.

-Roal-Goal-Control, modell som ger dig kontroll i varje situation.

-Frågemetodik, neutrala och ledande frågor.

Öka försäljningen

Vi gör affärer med dem vi tycker om.

Vid försäljning är det flera faktorer som är med och påverkar resultatet. Det är bland annat viktigt att skapa förtroende som går att bygga vidare på.

Identitet

Den roll vi påtar oss, medvetet eller omedvetet (ordermottagare, säljare, informatör, specialist mm)

 

Psykologi

Hur vi påverkar andra med vår egen personlighet?
Hur kan vi agera för att andra ska känna sig trygga och trivas i vår närvaro?
Hur bemöter vi de olika personprofilerna så att vi får ett bra resultat?

 

Tekniken

Säljtekniken är den samma oavsett om det rör sig om en tjänst eller produkt. Medvetenheten om hur vi agerar skapar trygghet i situationen. Att skaffa sig kunskap om kundens situation är kanske det mest väsentliga.

Feedback från kunder

Sales have increased by more than 5% per ticket compared to same period last year, thanks to ArenaPlus (Mulighedernes Arena). HMS Host Europe operates including Starbucks, Burger King, The Bar & Grab & Go at Copenhagen Airport. ArenaPlus (Mulighedernes Arena) is currently conducting customized sales training programme for the company’s 130 employees in Copenhagen Airport. The training started in January 2012 and has already shown great results. ArenaPlus (Mulighedernes Arena) has been our company’s established supplier for a couple of years now, when it comes to training and personal development” – Martin Drescher, General Manager, HMS Host Denmark

The PLUS profiles training is highly focused and simple enough to be understood instantly by the team in which to better communicate with our customers and to understand their needs. The training is powerful enough for the team to apply the concepts to their business, and to generate immediate results. They walks the talk and practices what they preaches. The way they engages with us is the way we learn to engage with our customers. I highly recommend Arenaplus” – Paul Hodge, Division Manager in the Medical Industry

Besök oss

Bredmansgatan 4A
SE-752 24 Uppsala

Kontakta oss

Alla dagar 24/7

Boka möte

+46 705 566614
caj@arenaplus.dk