+46 705 566614

    • Svenska
projekt rigshospitalet

 Succén för vår verksamhet bygger på att identifiera  personers kunskap och kombinera detta med deras personliga mål, därefter sammanföra detta med företagets mål. Skräddarsydda kurser och workshops har säkerställt en hög nöjdhetsgrad hos våra kunder.

Feedback från våra kunder visar också att vi lyckats med att skapa utbildningar och utvecklingsprogram som passar till individen och samtidigt möter verksamhetens krav på tillväxt.

Lyckas med din kommunikation

För att bättre förstå dem vi kommunicerar med ska vi kunna se och tolka deras beteende.

Genom att utrusta deltagarna med ett gemensamt språk utvidgar vi deras medvetenhet. Sammantaget ger detta möjlighet att kommunicera effektivare samt en ökad kunskap att se möjligheter och begränsningar.

Det ger också en god förståelse för vilka kommunikationssätt man ska välja och interaktionen stärks. Vi får också en bättre kunskap om hur kommunikationen ska anpassas för att lättare nå mottagaren.

Vi arbetar bl.a. med dessa modeller:

 

– Olika världar

– Kroppsspråket, det talade ordet och det skrivna ordet

– Envägs och tvåvägskommunikation

– Öppna och stängda frågor

Utveckling i ledarskap

När du kan leda dig själv, kan du också leda andra.

Det finns många saker som kan omkullkasta dagen för en ledare.

Genom att arbeta strukturerat och ha en långsiktig plan kan ledaren arbete proaktivt och se möjliga problem innan de uppstår. Detta är också en av de viktigaste uppgifter en ledare har.

Många ledare kan ha en tendens till att gå för mycket i detaljer och genom detta omedvetet fjärma sig från ledarrollen. Detta skapar frustration och kostar resurser. Det är från helikoptern som man har det bästa perspektivet.

Ansvar ska både ges och tas, en viktig uppgift för ledaren. Medarbetarna får genom detta både mer självförtroende och intresse för arbetet.

 

Omgivningen präglar vår vardag, genom att strukturera vardagen uppnås målen lättare.

Konflikthandtering

Ett möte mellan de oförenliga?

Konflikter stör det dagliga arbetet och flyttar focus från mål och visioner.

Ditt intresse för att lyssna eller att framföra just dina synpunkter kan styra hur du hanterar konflikter, minskar missförstånden minskar konflikterna. Du får en inblick i olika typer av konflikter och hur man kan lösa dem, vilket ger tid till andra viktiga uppgifter.

Nya tekniker ger nya ingångar, du får nya samtalstekniker använda dem i praktiska övningar som behandlar din vardag.

Våra metoder lär dig både att behandla och lösa konflikter.

Presentationsteknik med resultat

Så kommer man ihåg dig efter 20 dagar.

Det är inte vad du säger som är viktigt utan vad folk kommer ihåg.

Presentationsteknik kan öppna fantastiska möjligheter för att få igenom sitt budskap.

När du innehar de riktiga verktygen för detta törs du flytta dina gränser och upptäcker samtidigt nya kompetenser hos dig. Vi fokuserar på presentationen som ger dig möjlighet att påverka personer i din närhet. Du får ut ditt budskap.

Vi fokuserar också på förberedelse, din egen nyfikenhet hur långt du kan nå samt visualiserar hur långt du kan komma.

Din oro att tala inför människor försvinner, du flyttar dina gränser på ett behagligt sätt. Det du tidigare uppfattade som omöjligt att göra kommer du efter ett tag att kunna utföra och ha nytta av i ditt dagliga arbete.

The training sessions planned and executed by Arenaplus has been refreshingly different to those I’ve taken part in before. Arenaplus manage to discover what is preventing a situation from moving forward and stimulate individuals to not only see the issue but also work out the solution.
The training and guidance has ensured that my presentations now are second to none. I now know how to really capture and engage with my audience. This has made me much more effective in my role and allowed me to confidently present to very large audiences and receive excellent feedback afterwards.

Martin Townsend, Medical Industry

Öka Försäljning

Vi gör affärer med dem vi tycker om.

Vid försäljning är det flera faktorer som är med och påverkar resultatet. Det är bland annat viktigt att skapa förtroende som går att bygga vidare på.

Identitet

Den roll vi påtar oss, medvetet eller omedvetet (ordermottagare, säljare, informatör, specialist mm)

Psykologi

Hur vi påverkar andra med vår egen personlighet?
Hur kan vi agera för att andra ska känna sig trygga och trivas i vår närvaro?
Hur bemöter vi de olika personprofilerna så att vi får ett bra resultat?

Tekniken

Säljtekniken är den samma oavsett om det rör sig om en tjänst eller produkt. Medvetenheten om hur vi agerar skapar trygghet i situationen. Att skaffa sig kunskap om kundens situation är kanske det mest väsentliga.

Feedback från kunder

I have had the pleasure of working with Arenaplus since 2013.
Arenaplus approach is different to any other training company I have dealt with so far: they invest the time to sit with me and tailor a training programme to suit my business needs, rather than try to fit my business needs into a predefined training programme (which had been my previous experience).
The training is powerful enough for the team to apply the concepts to their business, and to generate immediate results. Arenaplus walks the talk and practices what they preaches. The way they engages with us is the way we learn to engage with our customers. I highly recommend Arenaplus.
Division Manager Paul Hodge, Medical Industry

The training sessions planned and executed by Arenaplus has been refreshingly different to those I’ve taken part in before. Arenaplus manage to discover what is preventing a situation from moving forward and stimulate individuals to not only see the issue but also work out the solution.
The training and guidance has ensured that my presentations now are second to none. I now know how to really capture and engage with my audience. This has made me much more effective in my role and allowed me to confidently present to very large audiences and receive excellent feedback afterwards.
Martin Townsend, Medical Industry

Sales have increased by more than 5% per ticket compared to same period last year, thanks to ArenaPlus (Mulighedernes Arena). HMS Host Europe operates including Starbucks, Burger King, The Bar & Grab & Go at Copenhagen Airport. ArenaPlus (Mulighedernes Arena) is currently conducting customized sales training programme for the company’s 130 employees in Copenhagen Airport. The training started in January 2012 and has already shown great results. ArenaPlus has been our company’s established supplier for a couple of years now, when it comes to training and personal development.
Managing Director Martin Drescher, Retail Industry

Besök oss

Bredmansgatan 4A
SE-752 24 Uppsala

Kontakta oss

Alla dagar 24/7

Boka möte

+46 705 566614
caj@arenaplus.dk