+46 705 566614

    • Svenska

Referenser

Om Företagskurser & Coachning

2018-2021

Jag kan varmt rekommendera Arenaplus som en professionell partner inom ledarskapsutveckling. Den coaching jag har erfarit har visat på en stark känsla för en balans mellan stöttning och att utmana i olika situationer. Det har stärkt mig som ledare och att fått mig att hitta riktningen kring de stora och svåra frågorna.

Coachingen har gett mig nya perspektiv och fått mig att se behoven tydligare. Det har bidragit till att skapa en skarpare strategi framåtriktat. Resultaten är tydliga och investeringen är väl värt för mig, mina medarbetare och för företaget.

anneli wiklund abbott

Anneli Wiklund
Division Manager, MedTech

Om Företagskurser & Team Coachning

2013-2020

Arenaplus tillvägagångssätt skiljer sig från alla andra utbildningsföretag jag hittills har arbetat med. De investerar tid på att sitta ned och tillsammans med mig skräddarsy ett utbildningsprogram som passar mina affärsbehov, snarare än att försöka anpassa mina affärsbehov till ett förproduserat utbildningsprogram. Utbildningen, ”person profiler” är mycket fokuserad och enkel att förstås direkt av teamet. Kunskapen används för att bättre kunna kommunicera med våra kunder och förstå deras önskemål. Kurserna har varit mycket engagerade, något vi direkt kan överföra till våra kunder. Jag har haft nöjet att arbeta med Arenaplus sedan 2013 och jag rekommenderar dem verkligen.

 

 

paul hodge abbott

Paul Hodge
Division Manager, MedTech

Om Företagskurser & Team Coachning

2014-2018

När jag letade efter extern inspiration och ideer hittade jag ArenaPlus som  kunde bidra med kurser och teambuilding, fast på ett nytt och annorlunda sätt. Affärscoachingen för teammedlemmarna har fungerat riktigt bra, eftersom den har täckt både de professionella och privata området. Detta har resulterat i en förbättring av de teamet har presterarat, det har även stöttat mina ledningsinitiativ. Genom ArenaPlus har vi fått ett mer homogent team där en balans mellan arbete och fritid varit i fokus, detta har i sin tur bidragit positivt till intäkterna för vår verksamhet. ArenaPlus har varit en viktig byggsten i detta arbete.

 

thomas monby abbott

Thomas Monby
Division Manager, MedTech

Om Coachning & Kurser

2018

De kurser som Arenaplus har planerat och genomfört har varit uppfriskande och dessutom annorlunda än vad jag är van vid. Arenaplus identifierar problem och utmaningar och stimulerar teamet att finna lösningar. Kurser och coachning inom presentationsteknik har gjort att de presentationer jag genomfört avsevärt har förbättrats. Jag vet nu hur jag verkligen kan fånga och engagera min publik. Detta har gjort mig mycket mer effektiv i min roll och gjort det möjligt för mig att självsäkert presentera för mycket stora grupper, den feedback jag fått har varit strålande.  De tekniker som introducerades för mig har hjälpt mig att prioritera mina åtgärder och även hitta min roll som teamchef.

 

gisela rapp

Gisela Rapp
Nordic Sales Manager, MedTech

Om Kundkontakt & kommunikation

2016

I arbetet med ArenaPlus har jag lärt mig mycket om mig själv och hur kontakten med andra fungerar.  Jag har också lärt mig vikten av att använda olika tillvägagångssätt, detta har utvecklat min kommunikation till kunder, kollegor och ledning. ArenaPlus har gett mig verktyg för hur jag ska kunna planera och strukturera mina kundmöten bättre,  ett sätt som visat sig vara mycket effektivt.

 

kjersti andreassen referens

Kjersti Andreassen
Territory Manager, MedTech

Om Företagskurser & Ledarutbildning

2010-2012

Försäljningen har ökat med mer än 5% per expeditiontillfälle, jämfört med samma period förra året detta tack vare ArenaPlus . HMS Host Europe inkluderar Starbucks, Burger King, The Bar och Grab & Go på Köpenhamns flygplats. ArenaPlus genomför för närvarande skräddarsydda säljutbildningsprogram för företagets 130 anställda på Kastrup. Träningen startade i januari 2012 och har redan visat fantastiska resultat. När det gäller utbildning och personlig utveckling är Arenaplus vår etablerade leverantör.

 

martin drescher referens

Martin Drescher
Restaurant, Cafe och Detail

Läs mer om KUNDER & PROJEKT

anmäl dig här