+46 705 566614

    • Svenska

Rådgivning i utvecklingsprocesser

Kanske vet du inte riktigt var, när och hur du ska börja.
Vad är orsak och vad är verkan?

Det vanligaste beslutet som fattas är att skjuta på beslutet, det kan vara rätt men är det inte alltid. Om du känner igen dig i detta, kontakta vår rådgivning i utvecklingsprocesser för att få andra ingångar och vinklar på problemen. Det är nämligen starten för att hitta de riktiga åtgärderna.

När vi ger dig Rådgivning

Var och hur ska man börja när man vill ändra något till det bättre i ett företag?

När du står inför problemet och funderar på vad du ska göra, lönar det sig att se situationen från flera vinklar till exempel tillsamman med oss genom rådgivning i utvecklingsprocesser.

Under de 20 år vi har arbetat med dessa frågor har vi sett vikten av att utföra saker i rätt ordning samt att se samband, dvs orsak och verkan.

Med hjälp av våra metoder och verktyg får du hjälp att finna rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Du får hjälp att arbeta fram en plan över den önskade utvecklingen, från problem till lösning.

Läs mer om rådgivning i utvecklingsprocesser här: Kunder & Projekt

Caj Nyman Arenaplus Sverige

eller kontakta Caj Nyman
+46 705 566614
caj@arenaplus.se

Rådgivning i utvecklingsprocesser

Rådgivning - uttalande från klienter

Martin Drescher, General Manager

Försäljningen har ökat med mer än 5% per expeditiontillfälle, jämfört med samma period förra året detta tack vare ArenaPlus . HMS Host Europe inkluderar Starbucks, Burger King, The Bar och Grab & Go på Köpenhamns flygplats. ArenaPlus genomför för närvarande skräddarsydda säljutbildningsprogram för företagets 130 anställda på Kastrup. Träningen startade i januari 2012 och har redan visat fantastiska resultat. När det gäller utbildning och personlig utveckling är Arenaplus vår etablerade leverantör.

Anneli Wiklund, Division Manager

Jag kan varmt rekommendera Arenaplus som en professionell partner inom ledarskapsutveckling. Den coachning jag har erfarit har visat på en stark känsla för en balans mellan stöttning och att utmana i olika situationer. Det har stärkt mig som ledare och att fått mig att hitta riktningen kring de stora och svåra frågorna.

Coachningen har gett mig nya perspektiv och fått mig att se behoven tydligare. Det har bidragit till att skapa en skarpare strategi framåtriktat. Resultaten är tydliga och investeringen är väl värt för mig, mina medarbetare och för företaget.

anmäl dig här