+46 705 566614

    • Svenska

Online Coachning

Få ny insikt i eget potiential

Coachning online är på grund av rådande Covid 19 situation en bra möjlighet att hantera dina utmaningar. Vi träffas online via Teams och resonerar om det som sätter krokben för dig just nu, det blir på så sätt lättare att uppfylla dina mål och drömmar.

Du blir medveten om det du kanske är omedveten om, och ser framåt vilka möjligheter du har.
Du stärker din kompetens och ägarskapet, både i arbetslivet och privat.

Kanske har du alla svaren utan att riktigt veta det
– då väljer vi att coacha dig

Kanske saknar du svar på några av dina frågor
– då sparrar vi

Online Coachning i ditt tempo

Du har troligen en ide om vad du gärna vill uppnå.

Vår uppgift är därför att slussa dig igenom processen på effektivast möjliga vis. Genom att vrida och vända på tankarna du har uppstår nya lösningar och möjligheter. Därför är det viktigt om du ska kunna uppnå dina mål, att du vågar göra något du kanske inte gjort tidigare.

Vi anpassar naturligtvis alla åtgärder till dig. Förloppet ska vara både behagligt, utvecklande och dessutom ge ett bra resultat.

Ring eller skriv till Caj Nyman om du har frågor eller vill ha hjälp i samband med beställning.

 

NLP Coachning

På Arenaplus är vi specialiserade på coachning och sparring.

Vi är vana vid att arbeta med både privata och arbetsrelaterade utmaningar. Den erfarenheten vi har gör att vi lättare tillsammans med dig kan identifiera det du gärna vill ändra på.

Vår coachningmetod grundar sig på NLP, vi sätter också stor vikt vid förhållandet, orsak och verkan.

Caj Nyman Arenaplus Sverige

Caj Nyman
+46 705 566614
caj@arenaplus.se

4 x online coachning inkl. 25% moms

4 x online, alternativt, personligt coaching, där vi stämmer av dina förväntningarna, identifiera dina fokusområden samt arbetar med de utmaningar du står inför så att du kan uppnå dina mål, både på lång och kort sikt.

Du har en löpande kontakt med oss, du lämnas inte ensam, vilket gör att dina chanser ökar att lyckas med de du önskar.

Köpet är bindande och återbetalas inte. Betalning sker innan första samtalet startar. Vid köp av rabattkort ska alla samtal ha genomförts inom 6 månader från betalningsdatum, återbetalning görs inte om inte annat avtalas initialt mellan klient och coach.

Det går inte att göra avbeställning av bokad tid senare är 24 timmar före, ingen kompensation utgår om inte annat avtalats mellan klient och coach.

1 x online coachning inkl. 25% moms

1 x online, alternativt, personlig coachning där vi stämmer av dina förväntningarna, identifierar dina fokusområden, arbetar med dina utmaningar så att du kan uppnå dina mål, både på lång och kort sikt.

Du får stöd för hur du själv ska arbeta vidare på egen hand för att uppnå det du vill.

Köpet är bindande och återbetalas inte. Betalning sker innan första samtalet startar.

Det går inte att göra avbeställning av bokad tid senare är 24 timmar före, ingen kompensation utgår om inte annat avtalats mellan klient och coach.

 

 

Referenser från klienter och kunder

Anneli Wiklund, Division Manager

Jag kan varmt rekommendera Arenaplus som en professionell partner inom ledarskapsutveckling. Den coaching jag har erfarit har visat på en stark känsla för en balans mellan stöttning och att utmana i olika situationer. Det har stärkt mig som ledare och att fått mig att hitta riktningen kring de stora och svåra frågorna.

Coachingen har gett mig nya perspektiv och fått mig att se behoven tydligare. Det har bidragit till att skapa en skarpare strategi framåtriktat. Resultaten är tydliga och investeringen är väl värt för mig, mina medarbetare och för företaget.

Gisela Rapp, Nordic Sales Manager

Coachning inom presentationsteknik har gjort att de presentationer jag genomfört avsevärt har förbättrats. Jag vet nu hur jag verkligen kan fånga och engagera min publik. Detta har gjort mig mycket mer effektiv i min roll och gjort det möjligt för mig att självsäkert presentera för mycket stora grupper, den feedback jag fått har varit strålande. De tekniker som introducerades för mig har hjälpt mig att prioritera mina åtgärder och även hitta min roll som teamchef.

Tillbaka till COACHNING PRIVAT

Läs om coachning här REFERENSER