+45 26 84 21 20

    • Svenska
arenaplus caj nyman linda bech

Under 15 år har ArenaPlus utvecklat en unik kompetens i att identifiera både människor och företagets behov.

Vi har många lyckade resultat på hur vi har lyckat motivera och hjälpa människor, inte bara till att nå sina mål utan även att överträffa dessa. Grunden till att vi har lyckats så bra är att vi har identifierat personers kompetens och matchat dessa med de behov som organisationen kräver för att nå deras mål.

Våra kunder kommer från många olika branscher och marknader över hela Europa. De senaste 5 åren har intresset för våra utvecklingsprogram rönt stort intresse hos läkemedelsindustrin.

Vi lär oss lättare när vi har roligt, därför bygger vår pedagogik på att vi skapar en trevlig atmosfär för deltagarna. Vi tar alltid utgångspunkt i deras verklighet, detta för att vara så konkreta som möjligt.

Kontakta oss för en dialog för att specialanpassa ditt utvecklingsprogram för dig och dina medarbetare.

Vi är experter

Caj Nyman

Caj Nyman

Caj’s stora intresse och focus är den personella resurs som finns I organisationen, detta gäller både ledare och medarbetare. Caj har erfarenhet från flera olika samarbetskonstellationer när det gäller offentligt och privat samarbete. Genom detta har han utvecklat en förmåga att skapa processer där analyser av orsak och verkan har en given plats. Som utbildare, mentor och coach har han en förmåga att ge nya vinklingar på områden och skapa en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. Genom att skapa en god och lättsam stämning under utbildningarna ökar motivationen hos deltagarna. Förutom universitetsstudier I bland annat företagsekonomi har Caj utbildat sig inom NLP. Tidigare har han arbetat som VD på Ölands Turist AB men också på uppdrag av Åland Handelskammare lett utvecklingen I att sammanföra flera olika aktörer för en gynnsam utveckling på ön. Detta arbete har sedan utvecklats och expanderat så att det nu inbegriper ett flertal länder och branscher. Caj utbildar efter devisen "Det är inte vad du säger som är viktigt utan om människor kommer ihåg det du sagt"

Linda Bech

Linda Bech

Linda’s specialområde är service och relationsförsäljning. 
Genom sitt entusiasmerande sätt och sin djupa insikt i kommunikation framstår inte längre ”kundproblem” som en svårighet utan som en affärsmöjlighet. Linda’s kunnande i relationsförsäljning kommer både från hennes egen karriär inom reseindustrin men också från hennes många timmar som säljtränare. Glädjen hos Linda går inte att ta miste på när de många positiva resultaten visar sig under träningen. Under utbildningar utmanar hon ”status quo”, hon utmanar också deltagarna att tänka utanför boxen. Detta ökar kreativitet och nyfikenhet hos deltagarna, de får dem också att se saker ur ett annat perspektiv. Som ledare har Linda erfarenhet från Folkeferie Konferens & Resort, Yachts of Seabourn, Select Service Partner. Från Key Account Manager till utveckling av affärskoncept och General Manager.

Omdömen från våra kunder

Lite Historia

2004

Verksomhets start

Linda och Caj indgick partnerskap 2004. Visionen skulle täcka en större marknad inom kompetensutveckling i Danmark och Sverige.

2006

EU Projekt

Med stöd av Europeiska socialfonden fick vi befogenhet att utveckla 500 personer från 80 företag i 3 kommuner i Fyn. Projektet varade över 2 år.

2010

Deltagare no. 5000

Under 2010 välkomnade vi deltagare nr 5000 i samband med ett kompetensutvecklingsprojekt för Rigshospitalet

2014

Nyt Namn

Som ett resultat av internationellt intresse från läkemedelsindustrin, genomförde vi ny branding i 2014 och bytte namn till Arenaplus

Besök oss

Bredmansgatan 4A
SE-752 24 Uppsala

Kontakta oss

Alla dagar 24/7

Boka möte

+46 705 566614
caj@arenaplus.se