+46 705 566614

    • Svenska

Kurs i Ledarskap

När du kan leda dig själv, kan du också leda andra.

Om du vet var dina medarbetare mentalt befinner sig, har du en stor chans att leda dem den väg du önskar.

På denna kurs i ledarskap får du en gedigen kunskap om hur du i olika situationer leder människor, också hur du på ett effektivt sätt får förmåga att se de olika ”nivåerna” i ledarskapet.

Genom att hitta dina medarbetares egen drivkraft kommer du att få ett mer naturligt och avspänd hållning till rollen som ledare.

 

lederskap

Pris SEK 5,900 + 25% moms

Priset 5,900 ex. moms inkluderar 2 x fika och lunch.
Bokningen är bindande.

Kontakta Caj direkt om du får problem vid beställningen.

Datum & Tid

Det är 1 kursdag med samma innehåll och du kan välja mellan dessa datum:

Plats

Akademihotellet
Övre Slottsgatan 5
753 10 Uppsala

Karta

När du har ett specifikt mål med ditt ledarskap kan du lättare överföra dina tankar och ideer på medarbetarna, om du använder dig av modellen ROLE-GOAL-CONTROL utvecklad av Arenaplus.

Role = Den roll du påtar dig i situationen
Goal = Ditt mål på kort och lång sikt
Control = Du får kontrol över helheten.

Denna kurs i ledarskap siktar sig till?

Dig som under en period arbetat som ledare och vill vässa din ledarroll.

Dig som gått från att vara specialist inom ett område till att leda personal.

Dig som vill finna ett sätt att lösgöra dig från detaljer och att finna en mer överordnad ledarstil.

Dig som tycker att du har fått oklara riktlinjer i din roll som ledare.

Utbyte

Du får flera verktyg till att fördjupa dina kunskaper i ledarskap. Du får också en ökad insikt i hur du finner dina medarbetares värderingar och därmed möjlighet att leda dem utifrån detta.

Verktygen är direkt användbara i ditt jobb.

Caj Nyman Arenaplus Sverige

Ring eller skriv til Caj
Telefon 070 5566614
Email caj@arenaplus.se

Om du behöver mer information eller ett samtal om huruvida den här kursen är rätt för dig, kan du boka en obefintlig samtal direkt här:

Läs om våra AKTUELLA KURSER