+46 705 566614

    • Svenska

Kurs i Kommunikation

– kanske den bästa kommunikationskursen i Uppsala

På denna kurs i kommunikation får du en djup insikt i vad olikheter kan resultera i och hur man interagerar med andra. Din förståelse ökar för varför andra handlar som de gör. Ditt interesse och nyfikenheten för andra människor växer, samarbetet stärks och din förmåga att kommunicera når nya höjder.

Denna kurs i kommunikation kan lösa 60% av dina missförstånd.

Pris SEK 5,500 inklusiv moms

Priset på denna kommunikationskurs är SEK 3,500 inklusiv moms og inkluderar 2 x fika och lunch.
Bokningen är bindande.

Kontakta Caj direkt om du får problem vid beställningen.

Datum & Tid

Det är 1 kursdag med samma innehåll och du kan välja mellan dessa datum:

Plats

Akademihotellet
Övre Slottsgatan 5
753 10 Uppsala

Karta

Likheter får oss att förstå, olikheter får oss att fascineras!

Alla människor är olika. Om du kan ta utgångspunkt i var andra befinner sig, har du en stor chans att leda dem den väg du önskar.

Denna kurs riktar sig till?

Eftersom ämnet är kommunikation och samarbete, kommer du att ha stort gagn av verktygen både i privatlivet och arbetet.

Dagen riktar sig till:

privatpersonen som önskar förbättra sin kommunikationsförmåga.
företageren som söker nye metoder till att nå och förstå kunden.
chefen som bli bättre till att förstå och leda sin personal.
den anställda som vill bli bättre att forstå chefen och sina kollegor

Det vi alla har gemensamt är att relationen till andra är avgörande för att lyckas.

Utbyte

På denne kurs i kommunikation får du verktyg till att enkelt fördjupa kontakten med andre människor, chefen, kollegor och kunder. Du får också en ökad insikt i vilken betydelse ditt eget beteende har för att lyckas med kommunikation, samarbeta och försäljning.
Dagen är båda ofarlig och rolig, men med en allvarlig underton. Det är när vi har det roligt vi lär oss bäst.

Kursen kan lösa och förklara 60% av dina missförstånd.

caj nyman 3

Ring eller skriv til Caj
Telefon 070 5566614
Email caj@arenaplus.se

Läs mer om AKTUELLA KURSER