+45 26 84 21 20

    • Svenska

Kunder

Abbott Coronary & Absorb
Abbott EndoVascular
Abbott Marketing UK & Brussels
Abbott Vascular Structural Heart
Amesto Danmark
Amesto Sverige
Arbetslivsresurs Uppsala
Argon Medical Devices
Best Western
Burger King Copenhagen Airport
Comwell Middelfart
ConferenceCare
Coop Kvickly
DMC Denmark
DMC Norway
Edwards LifeScience

Euler Hermes
First Hotels
Gavnø Castle
Helen Lucca
HelpaHead
Hindsgavl Castle
HMSHost Denmark
Katsorsaavik Nuuk
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Københavns Kommune
Københavns Kulturcenter
L’Oreal Professionel
Mentorforeningen Middelfart
Middelfart Kommune
Mødrehjælpen (NGO)
NIS (Nordic Insurance Software)

Næstved Turisme A/S
PBN Medicals
Q8 Denmark A/S
Rigshospitalet
Roskilde Tekniske Skole
Severin Kursuscenter
Sportmaster
Starbucks Copenhagen Airport
Statens Teaterskole
Strøm Store Hellerup
Top Danmark Forsikring
Trio Arkitekter A/S
Uppsala Kommun
Vejle Kommune
Velux
Vestas Wind System A/S
Århus Vand

Referenser

General Manageren om
MERSÄLJ & UPPSÄLJ

Divisions Manageren om
AVANCERAD SÄLJ PERFORMANCE

Regionchefen om
LEDARSKAP & UTVECKLING

Division Manageren om
COACHING & TEAM UTVECKLING

Stora Projekt

Avancerad Sälj Performance, Medical Industry

2013 – 2018:   Köpenhamn, Stockholm, London, Birmingham, Bruxelles & Zurich

Vi arbetar tillsammans med chefer och medarbetare för att förbättra och effektivisera tidsplanering, kundrelationer och presentationer inför kund och personal.

Genom att öka förväntningarna på deras prestationer och fokusera på att presentationer är en av de kraftfullaste och effektivaste verktyg när det gäller att påverka kunden. Vi stödjer teamen i att hela tiden förbättra sina prestationer. Vi fokuserar på kvalitet och mindre på kvantitet, detta gör att deltagarna får mer tid att arbeta med sin personliga utveckling.

Vi använder exempel från ”verkligheten” för att lättare kunna fokusera på ett slutgiltigt resultat.

Tribe Academy, Hotel Industri

2016 & 2017:  Köpenhamn & Göteborg

Skäddarsytdd utbildning innehållande personlighetsprofiler, ledarstilar & presentationsteknik for 12 hoteldirektörer från i Norden.

Under utbildningen lades vikten på hur man genom anpassa sitt sätt att komunicera med både medarbetare och kunder på ett efektivare sätt kan få igenom sitt budskap och styra organisationen i önskad riktning. Ytterligare ett resultat var att ansvariga chefer blev medvetna hur kraftfullt verktyg en presentation är. Detta övades särskilt för att stärka ledarskapet.

Resultatet blev att många av hoteldirektörerna frångick de standardförfarande man hade för presentationer och arbetsledning, man tryckte mer på att budskapet skulle gå igenom och motivera arbetstagrna till ökade prestationer.

Kick Off, Kryssningsindustri

2015 – 2018:  Bergen

In cooperation with Cruise Insider Specialist Jacob Lyngsøe we deliver intense training- & workshop for Hospitality Guides with focus on:

Cultural Customer Service Expectations – Turnaround Dynamics – Customer Profiling – Communisation

A day with practical exervises and tests based on succesful techniques to deal with guests in a cruise experience setting. The training- & workshop has been very well received  3 years in a row. Review ratings have found that not only have the hospitality staff performed above the required standard level, they have over performed and beat ratings in other Scandinavien Countries.

Mersälj & Tillägssälj, Retail Industri

2009 – 2012:  Köpenhamn

Skräddarsydd Kommunikations & Säljträning. Kurs för 130 anställda på Kastrup flygplats.( bl.a Starbucks & Burger King)

Företaget HMS Danmark har ca 1 minut att genomföra ett personligt kundmöte. De skall skapa en bättre personlig kontakt, detta för att få kunden att återkomma. Personalen har också till uppgift att utföra mersälj trots att tiden är knapp.

Resultatet blev en annorlunda syn på hanteringen av de “snabba” kunderna, detta både till kundens och företagets fördel. Försäljningen steg med mer än 5% per kund i jämförelse med samma period året innan.

Servicekurs, Hospital Industri

2012 & 2014:  Köpenhamn

40 nyckelmedarbetare från Rikshospitalets Serviceavdelning genomförde 6 stycken kursdagar, fokus var på kommunikation, service och samarbete.
Målet var att skapa en gemensam serviceupplevelse för de som använder sig av Rikshospitalets icke-kliniska avdelningen.

Innan kursstarten genomfördes individuella samtal med ledarna för respektive avdelning. Dels för att få en inblick I de utmaningar som personalen har, men också för att få kunskap om hur samarbetet intern ser ut.
Under kursen lyckades vi tillsamans med deltagarna att öka medvetenheten om hur viktig deras kontakt med andra avdelningar och externa besökare är.

EU Projekt Kommun

2004 & 2006:  Middelfart, Ejby & Nørre Aaby

600 deltagare från 80 organisationer från 3 kommuner deltog på en 6-dagars utbildning. Det övergripande målet med hela utbildningsprojektet var att utveckla den enskilde medarbetarens funktionella kompetens och identitet med syfte att få dessa personer att kvarstanna på arbetsmarknaden och/eller öka möjligheten för nya arbeten eller avamcemang.

Projeketets målgrupp:
Anställda med ingen eller kortvarig utbildning (primärt inom handel, service och turism) som generellt inte har haft möjlighet att förbättra sin kompetens genom utbildning. Ledare och mellanchefer i de verksamheter där huvudmålgruppen är anställda. Denna grupp hade efter avslutat deltagande i utbildning till uppgift att stärka och vidareutveckla de anställdas nyvunna kunskap.

”Arenaplus approach is different to any other training company I have dealt with so far: they invest the time to sit with me and tailor a training programme to suit my business needs, rather than try to fit my business needs into a predefined training programme (which had been my previous experience).
The PLUS profiles training is highly focused and simple enough to be understood instantly by the team in which to better communicate with our customers and to understand their needs. The training is powerful enough for the team to apply the concepts to their business, and to generate immediate results.
They walks the talk and practices what they preaches. The way they engages with us is the way we learn to engage with our customers. I have had the pleasure of working with Arenaplus since 2013 and I highly recommend them” – Division Manager Paul Hodge, Medicinal Industri

”Efterson vi erbjuder mat och dricka på Köpenhamns Flygplats önskade vi att stärka vår försäljning samtidigt med att vi gav våra anställda möjlighet till personlig utveckling och förbättra den interna kommunikationen. I Arenaplus fann vi en samarbetspartner, som var intresserad av att bygga upp träningsprogram som exakt passade våra behov.
Vi upplever träningsprogrammet som en succes, totalt 75 medarbetare från alla nivåer och funktioner har fram tills nu genomgått träningen. Inte nog med att vi har tillsamans fått ny kunskap, vi har också fått ett gemensamt ordföråd och vi har haft många gemensamma upplevelser.
Vi har fått ett skräddarsytt kursförlopp. Där det med säkerhet, lyhördhet och omsorg har tagits hänsyn just till oss. Kommunikationen med Caj och Linda är tät och spontan och det har varit möjligt att korrigera omgående om det har varit mindre saker, som skulle justeras. Programmet har därför påverkat vår verksamhet annorlunda och bättre än om vi hade anmält våra medarbetar en til en färdig kurs ute på stan.
Vi önskar fortsätta samarbetet med Arenaplus – det ger goda resultat.” – HR Manager Karin Westrup, Retail Industri

”Mulighedernes Arena har precis genomfört kursen Vårt arbete andras trivsel för 40 anställda i Rigshoptalets Service avdeling. Kurset har givit deltagarna kunskap om sig själv i förhållande till profil, kommunikationsfärdigheter, kroppsspråk, och har givit oss många användbara verktyg. ALLA har varit mycket nöjda med kursen och vi har verkligen fått något med i ryggsäcken. Linda och Caj uppträder mycket engagerat och är mycket kompetenta som undervisare. Vi glädjer os still nästa gång” – Funktionschef Lars Kristiansen, Rigshospitalets Servicecenter

Besök oss

Bredmansgatan 4A
SE-752 24 Uppsala

Kontakta oss

Alla dagar 24/7

Boka möte

+46 705 566614
caj@arenaplus.se