+46 705 566614

    • Svenska

Företagskurser i Ledarutveckling och Samarbete

Fördelen med att välja Företagskurser i Ledarutveckling och Samarbete till just ditt företag är att 100% av innehållet angår dig.

Metoderna och arbetssättet är anpassat till ditt företaget och till dina medarbetare. Genom detta blir det lättare att uppfylla förväntningarna och inte minst uppnå bra resultat.

När du investerar i Företagskurser i Ledarutveckling och Samarbete visar personalen ofta mer engagemang.

Läs mer om Kunder & Projekt

Företagskurser - Modell på förlopp

företagskurs process

Exempel på ämnesområden

  • Ledarutveckling
  • Teamutveckling
  • Samarbete
  • Konflikthandtering
  • Säljträning
  • Serviceträning
  • Time Management
  • Presentationsteknik

Kontakta oss , så tar vi ett fördjupat samtal om hur du bäst kan investerar i din personal så att det visar mer engagemang.

Caj Nyman Arenaplus Sverige

Caj Nyman
+46 705 566614
caj@arenaplus.se

Exempel på Företagskurser i Ledarutveckling och Samarbete

projekt abbott

Ledarutveckling och Samarbete, MedTech Industri

2013 – 2020:   Köpenhamn, Stockholm, London, Birmingham, Bruxelles & Zurich

Vi arbetar tillsammans med chefer och medarbetare för att förbättra och effektivisera tidsplanering, kundrelationer och presentationer inför kund och personal.

De olika ämnesområdena har en massiv påverkan på utvecklingen. I topp ligger presentationsteknik både som redskap för kommunikation men också för det rena ledarskapet där ju många gånger framförandet av uppgifter, korrigeringar eller annan feedback har en avgörande betydelse. Vi stödjer teamen i att hela tiden förbättra sina prestationer. De arbete vi utför ligger framför allt på kvalitet och mindre på kvantitet, detta gör att deltagarna får mer tid att arbeta med sin personliga utveckling.

Vi använder exempel från ”verkligheten” för att lättare kunna fokusera på ett slutgiltigt resultat.

Referens från Division Manager Paul Hodge

”Arenaplus tillvägagångssätt skiljer sig från alla andra utbildningsföretag jag hittills har arbetat med. De investerar tid på att sitta ned och tillsammans med mig skräddarsy ett utbildningsprogram som passar mina affärsbehov, snarare än att försöka anpassa mina affärsbehov till ett förproduserat utbildningsprogram. Utbildningen, ”person profiler” är mycket fokuserad och enkel att förstås direkt av teamet. Teamet använde kunskapen direkt för att bättre kunna kommunicera med våra kunder och genom detta förstå deras önskemål. Kurserna har varit mycket engagerade, något vi direkt kan överföra till våra kunder. Jag har haft nöjet att arbeta med Arenaplus sedan 2013 och jag rekommenderar dem verkligen.”

Läs mer om Företagskurser i Ledarutveckling och Samarbete HÄR