+46 705 566614

    • Svenska

Coachning Företag

Coachning Företag öppnar upp för nytt lärande och ger på så sätt insikt i vilken potential du har.
– Det ger nya perspektiv och framhäver de som är viktigt.
– Det bidrar till att skapa en skarpare och bättre strategi framåtriktat.

Detta är en god investering både för ledare och medarbetare, det bidrar också till ett ännu bättre samarbete och utvecklar helhetssynen.

Det är dax för Coachning Företag när:

 

 

du är klok nog att vilja ha extern input på möjliga förändringar som ska göras, hur de ska göras och vilka mål och delmål som ska uppnås.Redskapet är också användbart när du vill tydliggöra olika roller och funktioner i organisationen.

I samarbete med oss vill du upptäcka intressanta möjligheter till utveckling, inspiration och ökad lönsamhet. Alla coachingprogram blir skräddarsydda och anpassas till det enskilda företaget, det anpassas också den var och en av de anställda. 

Coaching med NLP

På ArenaPlus är vi specialiserade på coachning och sparring.  Genom åren har vi utvecklat en hel del unika kompetenser, detta har gjort det möjligt att identifiera den enskilda medarbetarens behov av utveckling.

Metoderna vi använder bygger på principerna i NLP

Läs mer om Coachning Företag här: Kunder & Projekt

Caj Nyman Arenaplus Sverige

Caj Nyman
Mobil 070 5566614
Mail  caj@arenaplus.se

Coachning Företag - uttalande från klienter

Anneli Wiklund, Division Manager

Jag kan varmt rekommendera Arenaplus som en professionell partner inom ledarskapsutveckling. Den coachning jag har erfarit har visat på en stark känsla för en balans mellan stöttning och att utmana i olika situationer. Det har stärkt mig som ledare och att fått mig att hitta riktningen kring de stora och svåra frågorna.

Coachingen har gett mig nya perspektiv och fått mig att se behoven tydligare. Det har bidragit till att skapa en skarpare strategi framåtriktat. Resultaten är tydliga och investeringen är väl värt för mig, mina medarbetare och för företaget.

Läs mer om Coachning Privat

anmäl dig här