+46 705 566614

    • Svenska
Från kilskrift till emoji

Från kilskrift till emoji

Eftersom vi inte, förutom att följa allmänna råd från smittskydds institutet, kan påverka den rådande situationen gäller det att ”gilla läget”.
Inte så lätt alla gånger eftersom det innebär att man tvingas ändra vanor och klarar sig utan de som man tidigare uppskattade.
Vi arbetar hårt med att styra våra tankar, det kräver beslutsamhet, bra redskap och fokus.

Att byta perspektiv i coronatider

Att byta perspektiv i coronatider

Eftersom vi inte, förutom att följa allmänna råd från smittskydds institutet, kan påverka den rådande situationen gäller det att ”gilla läget”.
Inte så lätt alla gånger eftersom det innebär att man tvingas ändra vanor och klarar sig utan de som man tidigare uppskattade.
Vi arbetar hårt med att styra våra tankar, det kräver beslutsamhet, bra redskap och fokus.