+46 705 566614

    • Svenska

Caj Nyman & Linda Bech

arenaplus caj nyman linda bechCaj Nyman & Linda Bech har som ett team över 35 års erfarenhet inom coachning, ledarutveckling och kommunikation.

De har dessutom tillsammans utvecklat en unik kompetens i att identifiera både människors och företags behov. Som ett resultat av detta har de sedan lyckats att motivera och hjälpa människor, inte bara till att nå sina mål utan även för att överträffa dem.

Vi lär oss lättare när vi har roligt,  därför bygger pedagogiken på att vi skapar en trevlig atmosfär för deltagarna. Av den anledningen tar Caj Nyman & Linda Bech alltså utgångspunkt i deltagarnas verklighet, detta för att vara så konkreta som möjligt.

Caj Nyman & Linda Bech, tidslinje

2004

Verksomhets start

Caj och Linda ingick ett samarbete 2004. Visionen var att täcka en större marknad inom kompetensutveckling, nämligen Sverige och Danmark.

2010

Deltagare no. 5000

Under 2010 välkomnade vi deltagare nr 5000 i samband med ett kompetensutvecklingsprojekt för Rigshospitalet i Danmark.

2014

Nytt Namn

Som ett resultat av internationellt intresse från läkemedelsindustrin, genomförde vi en ny branding under 2014 och bytte namn till Arenaplus.

2020

Online plattform

Nya tider kräver nya grepp. På grund av Covid-19 har vi nu fått en egen online plattform för kurser och coachning.
Caj Nyman Arenaplus Sverige

Caj Nyman
+46 705 566614
caj@arenaplus.se

Caj Nyman

Caj Nymans stora intresse och fokus är den personella resurs som finns I organisationen, detta gäller både ledare och medarbetare. Han har erfarenhet från flera olika sammarbetskonstellationer när det gäller offentligt och privat samarbete. Genom detta har han utvecklat en förmåga att skapa processer där analyser av orsak och verkan har en given plats.

Som utbildare, mentor och coach har Caj en förmåga att ge nya vinklar på områden och på så sätt skapa en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. En god och lättsam stämning under utbildningarna medför en ökad motivation hos deltagarna, därför lägger Caj ner mycket energi på just det.

Förutom universitetsstudier i bland annat företagsekonomi har Caj utbildat sig inom NLP. Tidigare har han arbetat som VD på Ölands Turist AB men också på uppdrag av Åland Handelskammare lett utvecklingen i att sammanföra flera olika aktörer för en gynnsam utveckling på ön.

Detta arbete har i sin tur utvecklats och expanderat så att det nu inbegriper ett flertal länder och branscher.

Caj utbildar efter devisen

“Det är inte vad du säger som är viktigt utan om människor kommer ihåg det du sagt”

Särskild kompetens.

Säljträning

Presentationsteknik
Fokus Management
Grupputveckling
Ledarskapsutveckling
Grupputveckling
NLP Coachning

Linda Bech
+45 26 84 21 20
linda@arenaplus.dk

Linda Bech

Linda Bechs specialområde är service och relationsförsäljning. 
Genom sitt entusiasmerande sätt och sin djupa insikt i kommunikation framstår inte längre ”kundproblem” som en svårighet utan som en affärsmöjlighet.

Linda Bech är kunnig i relationsförsäljning, denna kompetens kommer framför allt från hennes egen karriär inom reseindustrin,  också från hennes många timmar som säljtränare. Glädjen hos Linda går inte att ta miste på när de många positiva resultaten visar sig under träningen.

Under utbildningar utmanar hon ”status quo”, därför utmanas också deltagarna att tänka utanför boxen. Detta ökar i sin tur kreativiteten och nyfikenheten hos deltagarna, de får dem också att se saker ur ett annat perspektiv.

Som ledare har Linda erfarenhet från Folkeferie Konferens & Resort, Yachts of Seabourn, Select Service Partner. Från Key Account Manager till utveckling av affärskoncept och General Manager.

Särskild kompetens

Coachning
Grupputveckling
Presentationsteknik
Ledarutveckling
Konceptutveckling och implementering
Sälj- och innovationsprocesser

Läs mer om våra större projekt: KUNDER & PROJEKT

anmäl dig här