+45 26 84 21 20

    • Svenska

Onlinekurs för ökad självkänsla

Hur stärker man sitt självförtroende för att får en starkare självkänsla?

För att klara av många situationer i livet behöver man ett starkat självförtroende och en stark självkänsla. Vi erbjuder en kurs som ger dig möjlighet att lyckas med det.

Vi har kombinerat fördelarna med att använda nätet och samtidigt jobba med personlig kontakt.

Lyckas med din kommunikation

Du får en djup insikt i vad olikheter kan resultera i och hur man interagerar med andra. Din förståelse ökar för varför andra handlar som de gör. Ditt interesse och nyfikenheten för andra människor växer, samarbetet stärks och din förmåga att kommunicera når nya höjder.

KURSEN KAN LÖSA 60% AV DINA MISSFÖRSTÅND

Tongivande Ledarskap

Du får en gedigen kunskap om hur du i olika situationer leder människor, också hur du på ett effektivt sätt får förmåga att se de olika ”nivåerna” i ledarskapet. Genom att hitta dina medarbetares egen drivkraft kommer du att få en mer naturligt och avspänd hållning till rollen som ledare.

NÄR DU KAN LEDA DIG SJÄLV, KAN DU OCKSÅ LEDA ANDRA

Konflikt, ett möte mellan det oförenliga?

Ditt intresse för att lyssna kontra ditt intresse för att framföra dina synpunkter kan vara avgörande för hur du hanterar konflikter.

Genom att använda rätt metod vid rätt tillfälle ökar chanserna för dig att hitta lösningar och på ett nytt sätt se på fenomenet konflikt. De tekniker vi använder ger dig nya vinklar på ämnet. Du får en god teoretisk bakgrund i olika tekniker.

NÄR DU MINSKAR DINA MISSFÖRSTÅND, MINSKAR DU RISKEN FÖR KONFLIKT.

* Aktuella datum förväntas klara under mars

Presentera så folk vill lyssna!

Presentationsteknik kan öppna många fantastiska möjligheter för att bli hörd och lämna tankar och idéer på ett kort och precist sätt. ytterligare, och upptäcker dina nya kompetenser. När du har de riktiga verktygen, törs du flytta dina gränser ytterligare, och upptäcker dina nya kompetenser.

DET ÄR INTE VAD DU SÄGER SOM ÄR VIKTIGT, DET ÄR VAD FOLK KOMMER IHÅG!

* Aktuella datum förväntas klara under mars

Besök oss

Bredmansgatan 4A
SE-752 24 Uppsala

Kontakta oss

Alla dagar 24/7

Boka möte

+46 705 566614
caj@arenaplus.se