+46 705 566614

    • Svenska
4 faktorer för att hitta en bra coach

Photo by Jan Kopriva

4 faktorer för att hitta en bra coach - kanske lika svårt som att hitta kärlek på Tinder

Uttalande från en kund. “Det är lika svårt att hitta kärlek på Tinder som det är att hitta en bra Coach”

Har du funderat på Coachning, men har tappat intresset?
Har du provat en eller flera coacher som inte levde upp till dina förväntningar?
Anser du att coachning är reserverad för människor som vare sig har kontroll på sig själv eller sin situation?

Fortsätt läs för att få 4 faktorer för att hitta en bra coach

4 faktorer för att hitta en bra coach

Kanske är det lika svårt att hitta en coach som passar dig, som att hitta kärlek på Tinder?

Det är lätt att förstå att det är på de viset eftersom man inte på förhand kan känna till de som vi kallar ”generella faktorer”.

Vad är då de generella faktorerna när det gäller coachning, (tänk gärna i termer av en Tinderdejt) dvs de som inte går att veta på förhand, allmänt gällande och dessutom är svåra att mäta?

  • att det skapas en tillitsfull relation mellan coach och klient som dessutom skapar någon typ av känsloyttring.
  • att det skapas ett sammanhang där en känsla av förbättring känns möjlig
  • att både coach och klient aktivt deltar i processen
  • att det finns en metod som ger en trovärdig förklaring på varför läget är som det är, samt också att hitta ett trovärdigt sätt att komma tillrätta med problemet.

På samma sätt som man ”testar” en Tinderdejt måste man också få möjlighet att testa en coach för att veta hur de fyra punkterna kommer att fungera.

 

Du kan på förhand veta längd, vikt, kön, hårfärg, intressen mm på den du ska dejta men inte hur de fyra punkterna kommer att fungera, de måste testas.

På samma sätt kan du på förhand ta reda på vilken metod, erfarenhet mm coachen arbetar efter, men inte hur punkterna ovan kan komma att fungera för dig i samarbetet. Ta reda på det!

 

Vad är en bra coach?

En coach är någon som hjälper dig att ta dig från något, till något annat, med den inneboende kraften du redan har.

Som du säkert vet betyder coach buss på engelska, alltså se coachen som ett transportmedel som hjälper dig på vägen.

Det är bra för dig om du kan hålla reda på var du ska kliva på och kliva av, det är också en fördel om du vet, vart du vill.

Coachning - Ja? eller Nej?

På flera av våra kurser där coachning är ett delmoment möts vi ibland av kommentarer som,

”det där har jag provat, det fungerar i alla fall inte på mig eller jag har så speciella utmaningar att det är för svårt för någon som inte förstår”.

Vår motfråga brukar då vara, Vad tror du fungerar för dig då?

Svaret blir inte helt oväntat: ”Det är svårt att säga, det beror på”.

 

Det är just vid detta svar som en coach kan göra stor nytta, vad är svårt att säga och vad beror på vad?

Så frågan, coachning ja eller nej, bör i detta fall bli ett rungande JA!

Motstånd mot coachning

Bakom varje klagomål finns det ett önskemål.

Det är just de önskemålet, kanske om en förändring, som gör att människor söker utveckling via coachning.

Vi har haft förmånen att arbeta tillsammans med många av dessa kloka människor.

Vår erfarenhet är också att en del människor ser det som en svaghet att söka support via coachning. I stället klagar man och det visar sig nästan alltid att klagomålen gäller saker som någon annan ska och bör göra.

Om du som läser detta, ibland kan känna samma sak, kan det vara en möjlighet att prova på coachning. Se på vad du kan göra, inte vad andra inte gör!

Din egen inställning, placebo eller nocebo?

Placebo bygger på en förväntan, förhoppning eller, när det gäller dess motsats, nocebo, på farhågor och rädsla.

Tror du på att tex coachning kan hjälpa dig ur besvärliga situationer, göra så att du kommer dit du vill, ja då ökar också sannolikheten att den blir effektiv.

Tror du däremot att det är slöseri med tid och inte bidrar med något nytt, ja då ökar risken att det blir just så.

Så oavsett, är det faktiskt din inställning, din hållning, din förväntan och din energi som kan komma att fälla avgörandet när du går in i en utvecklingsprocess via coachning.

Prova coachning

Vi vill gärna erbjuda dig att utan kostnad prova ett coachsamtal online för att bilda dig en uppfattning hur det fungerar. Du får på detta sätt utan press se om det är något du vill fortsätta med.

Läs mer om coachning här eller anmäl dig direkt till gratis prova på coachning.

 

 

 

anmäl dig här

Om Arenaplus

Som team har vi 36 års erfarenhet av kurser, coachning, ledarskapsutveckling och teamutveckling.

Vi har en dokumenterad erfarenhet av hur man inspirerar, stödjer och motiverar människor att, inte bara nå sitt mål, utan också överträffa dem.

Next Post